Midlertidig tørlægning af den øverste Vandhave og en del af Kanalen

- HOFOR skal udskifte sluseporten og har derfor fået dispensation til tørlægningen


Albertslund Kommune har givet HOFOR A/S dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til en midlertidig tørlægning, mens sluseporten mellem Kanalen og Vandhaverne bliver udskiftet.

Dispensationen er sendt til Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening Albertslund, Naturgruppen i Albertslund og Dansk Ornitologisk Forening som høringsberettigede parter.

Du kan læse hele dispensationen her: "Dispensation - NBL samt fredning til udskiftning af sluseværk i Vandhaverne"