Værdiprogram for seniorbofællesskabet Ovalen i Roholmparken

I Budgetaftale om Budget 2017 har parterne besluttet at arbejde for, at der etableres seniorboliger og seniorbofællesskaber i Albertslund


Læs værdiprogrammet for seniorbofællesskabet Ovalen