Oplæg fra første temaaften om seniorboliger 4. april. 2017

I Budgetaftale om Budget 2017 har partene besluttet at arbejde for, at der etableres seniorboliger i Roholmparken og evt. andre steder i Albertslund.


Oplæg fra første borgermøde om seniorboliger

Albertslund kommune og KAB afholder en række temaaftener om etablering af seniorboliger i Albertslund. Første møde blev afholdt den 4/4 2017. På mødet deltog KAB og BO-VEST

BO-VEST fortalte om omdannelse af eksisterende boliger til seniorboliger. Du kan læse BO-VEST oplæg her.

KAB fortalte om etablering af nye almene seniorbofælleskaber i Albertslund. Du kan KABs oplæg her.