Hvad er en seniorbolig?

I Budgetaftale om Budget 2017 har partene besluttet at arbejde for, at der etableres seniorboliger i Roholmparken og evt. andre steder i Albertslund.


En seniorbolig er en ældreegnet bolig, der er bygget eller indrettet med tanke på, at kravene til boligen ændres når man bliver ældre.

Til en seniorbolig stilles krav om tilgængelighed i forhold til hverdagslivets aktiviteter. Boligen kan etableres som ejer- , andels- og lejeboliger. Boligerne er normalt forbeholdt seniorer over 55 år uden hjemmeboende børn.

Seniorboliger kan etableres som bofællesskaber med fællesfaciliteter, som f.eks. giver mulighed for fællesspisning eller hobbyaktiviteter