Seniorboliger

I Budgetaftale om Budget 2017 har partene besluttet at arbejde for, at der etableres seniorboliger i Roholmparken og evt. andre steder i Albertslund.


Seniorboliger - Albertslund Kommune

Der arbejdes med almene såvel som private seniorboliger med henblik på at skabe en senior-juniorrokade i Albertslund. 

Følg udviklingen om etablering af seniorboliger her på denne side. 

 

Nyttige links til dig der overvejer at flytte i seniorbolig. 

Hvis du vil bo i bofællesskab

 AKB opfører seniorbofællesskab i Albertslund

Vejledning til at stifte og oprette bofællesskaber

Hjem til den tredje alder

En seniorbolig er en ældreegnet bolig, der er bygget eller indrettet med tanke på, at kravene til boligen ændres når man bliver ældre.

Til en seniorbolig stilles krav om tilgængelighed i forhold til hverdagslivets aktiviteter. Boligen kan etableres som ejer- , andels- og lejeboliger. Boligerne er normalt forbeholdt seniorer over 55 år uden hjemmeboende børn.

Seniorboliger kan etableres som bofællesskaber med fællesfaciliteter, som f.eks. giver mulighed for fællesspisning eller hobbyaktiviteter

I Albertslund Kommune sætter vi skub i byudviklingen, for at skabe en varieret og mere bæredygtig by. 

Vi vil skabe plads til børnefamilier ved at bygge nye familieboliger, men også ved at bygge nye boliger for seniorer, som skal gøre en junior/senior rokade mulig. 

Her kan du følge med i nye byggeprojekter i Albertslund og overvejer om det evt. er noget for dig. 

AKB opfører seniorbofællesskab i Albertslund

 

 

 

Oplæg fra første borgermøde om seniorboliger

Albertslund kommune og KAB afholder en række temaaftener om etablering af seniorboliger i Albertslund. Første møde blev afholdt den 4/4 2017. På mødet deltog KAB og BO-VEST

BO-VEST fortalte om omdannelse af eksisterende boliger til seniorboliger. Du kan læse BO-VEST oplæg her.

KAB fortalte om etablering af nye almene seniorbofælleskaber i Albertslund. Du kan KABs oplæg her.

Albertslund Kommune og KAB afholder en række temaaftener om seniorboliger. På temaaftenen den 8/6, der var det andet møde i rækken, deltog KAB, Bolius og Laura Juvic fra Lange Eng. 

Du kan læse oplægsholderne præsentationer her. 

Læs KABs oplæg 

Læs Albertslund Kommunes oplæg

Læs oplæg om boligøkonomi fra Bolius