Vil Kanalen være tørlagt under renoveringen?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Kanalen vil blive tørlagt i sektioner efterhånden som arbejdet skrider frem.