Skal Kanalen graves dybere?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Midten af kanalen bliver gravet dybere og får en hældning ned mod Vandhaverne. Der bliver gravet ti cm ned ved Opstandelseskirken, og ved Vandhaverne vil den midterste del af kanalen være 60 cm dyb.