Læs referaterne fra Følgegruppen

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Møde i Følgegruppen d. 9. februar 2017

Referat

Bilag fra Barslund

Møde i Følgegruppen d. 12. oktober 2016

Referat

Bilag 1: Tidsplan 

Bilag 2: Etapeplan

Møde i Følgegruppen d. 30. juni 2016

Referat

Bilag 1: Projektmappe