Passer I på dyrelivet i Kanalen under renoveringen?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Ja. Kanalen vil kun blive tørlagt i sektioner. Derfor vil fugle og andre dyr fortsat kunne leve i Kanalen, blot ikke i den sektion der bliver renoveret på et givent tidspunkt. Vi flytter bl.a. de største fisk med net, så de kan leve videre i næste sektion af Kanalen.