Hvad sker der hvis der kommer skybrud i løbet af renoveringen?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Renoveringen finder sted i etaper netop så Kanalen kan håndtere også store mængder regnvand også mens renoveringsarbejdet står på.