Bliver gangstierne langs Kanalen spærret?

Vi renoverer kanalen og Kanalgaden og skaber nyt byrum. Renoveringen finder sted i perioden 2016-2017 og er et samarbejde mellem HOFOR og Albertslund Kommune


Det bliver sandsynligvis nødvendigt med midlertidige afspærringer undervejs i renoveringen, men vi vil bestræbe os på at skabe færrest mulige gener for folk der bor og færdes i området.