Processen

Områdefornyelsen var et flerårigt projekt der løb i perioden 2012-2014. Her kan du se procesplanen for de afsluttende aktiviteter.


Tidsplan - Albertslund Kommune

Klik her for at åbne en stor version af procesplanen.

Byfornyelsesprogrammet der danner grundlaget for projektet blev udformet i 2011.

Planlægningsperioden løb fra begyndelsen af 2012 og til marts 2014. Projektet lå i bero fra midt 2012 til midt 2013, imens boligselskabet undersøgte muligheden for at inddrage Områdefornyelsestiltagene i et større LAR-projekt (Lokal Afvanding af Regnvand) i boligområdet. Dette projekt blev dog ikke ført ud i livet.


Projektet stod færdigt i slutningen af 2014.