Områdefornyelse Albertslund Nord

Boldbaner, mødesteder, fitness- og legeredskaber for både store og små er nu etableret på Grønningen i boligområdet Albertslund Nord.


 - Albertslund Kommune

Leg, aktivitet og ophold

Det almennyttige boligområde Albertslund Nord ligger lige nord for Roskildevej og består af Kilde-, Kær-, Dam-, Fos- og Bækgården, som er fordelt på to afdelinger; AB og VA. Grønningen er navnet på arealet mellem de to afdelinger, hvor der tidligere har været en boldbane.
På Grønningen er udformet et fællesareal med plads til leg, aktiviteter og ophold for alle aldre. Arealet har fået et stisystem af asfalt som spreder sig ud og er bindeled for hele området. Stien danner en række felter, med plads til forskellige aktiviteter såsom grønne græsbakker, fitness-redskaber, multibane, kunstgræsbane, labyrint i pilehegn, parkourstativ, snurretoppe, hængekøjer, trampoliner og gynger.

Se oversigtstegning

Området blev officielt indviet i september 2014. 

Indholdet er ønsker fra beboerne

Beboerne har haft mulighed for at bidrage med ønsker til udviklingen helt fra starten og processen er blevet styret at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og valgte beboerrepræsentanter. Der har været holdt indledende blokmøder og to informationsmøder for alle beboere. Derudover har der været holdt ide-møder og workshops med Netværkshuset, Klub Nord og for de mindre børn.

Sideløbende med områdefornyelsen er der blevet udarbejdet en Helhedsplan for Friarealer, som du kan se her.

 

Offentlige midler til et socialt byfornyelsesprojekt

Områdefornyelsen er et partnerskab imellem Albertslund Nord, Albertslund Kommune og BO-VEST med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Boligområdet Albertslund Nord hører under boligselskabet BO-VEST. Det er lykkes at få penge fra en statslig byfornyelsespulje til en omdannelse af udearealerne i Albertslund Nord. Tilskuddet gives i forbindelse med en særlig områdefornyelse i Albertslund Nord som især har et socialt sigte. For at få dette tilskud er det således en betingelse at området lever op til nogle særlige kriterier, og at kommunen og boligselskabet også er med til at betale. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet at støtte projektet om omdannelse af udearealerne herunder etableringen af en ny legeplads i Albertslund Nord med tre millioner kroner.

Du kan læse mere om baggrunden for Områdefornyelsen her.