Loop City

LOOP CITY er en grøn og levende byklynge af ti sammenhængende kommuner, der forbinder det historiske København med det åbne land


Loop City er et samarbejdsprojekt mellem 10 kommuner, region og stat om by- og erhvervsudvikling langs Ring 3. Samarbejdets parter er Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Transportministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Albertslund Kommune har sat sig i spidsen for samarbejdet for at udvikle et fælles strategisk grundlag for bæredygtig vækst og byudvikling sideløbende med Letbanens etablering.

De fælles mål for Loop City er:

  • skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
  • forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
  • blive et internationalt demonstrationsprojekt for god, samskabende, strategisk byledelse
  • tiltrække investeringer
  • få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på de fysiske rammer og stationsnærhed

Letbanens tæt placerede stationer er omkranset af byliv og ligger i gåafstand til stadig flere attraktive boliger og arbejdspladser og giver nem adgang til natur, vand og gode rekreative områder. Det skal vi udbygge, så det bliver nemt og attraktivt for endnu flere at bo og arbejde i Loop City.

Læs mere