Letbane langs Ring 3

Der skal bygges en letbane på Ring 3. Når Letbanen er færdigbygget i 2023/24 kommer den til at køre fra Lyngby til Ishøj over en strækning på 27 kilometer med 27-28 forskellige stationer


Letbane langs Ring 3 - Albertslund Kommune

Letbane er på vej til Albertslund

I 2023/24 kan du køre med letbanen fra Lyngby til Ishøj. Strækningen bliver på 27 kilometer og får 27-28 stationer undervejs.

I Albertslund får letbanen stop ved Hersted Industripark. Letbanen er en moderne sporvogn af typen du måske har mødt i Amsterdam, Paris eller Barcelona.

Arbejdet med at etablere letbanen begynder ultimo 2015. Det drejer sig blandt andet om forudgående ledningsomlægninger, arkæologiske udgravninger, geotekniske undersøgelser med mere.

Cirka et år senere begynder vejomlægningerne, som går forud for anlæg af skinner, stationer og så videre, der begynder 2017.

VVM-redegørelse er i høring

Inden letbanen etableres, skal der ifølge loven udarbejdes en VVM-redegørelse der kortlægger hvilke miljøforhold der bliver påvirket af både anlæggelsen af banen og når den begynder at kører.

VVM-redegørelsen er i øjeblikket i offentlig høring frem til den 10. juli 2015. 

Det betyder, at du som borger kan komme med spørgsmål, indsigelser og bemærkninger til VVM'en.

Du finder VVM'en på Høringsportalen her.

Hvis du ønsker at sende et høringssvar, skal du skrive til mailadressen info@dinletbane.dk. I emnefeltet skal du skrive "Høringssvar til VVM-høring".

Borgere der ikke har adgang til e-mail, kan indsende høringssvar med almindelig post til Hovedstadens Letbane, Metrovej 5, 2300 København S.

Fristen for at indsende dit høringssvar er fredag den 10. juli 2015.

Læs VVM-redegørelsen på Transportministeriets hjemmeside her

 

Nu hedder det Hovedstadens Letbane

Letbanen har fået navnet Hovedstadens Letbane. Hjemmesiden for letbanen hedder www.dinletbane.dk. Her kan du følge med i processen og se nyheder om Hovedstadens Letbane.

Følg med i processen på Hovedstadens Letbanes hjemmeside