Landskabsprojekt Hyldager Bakker

Kommunalbestyrelsens beslutning om et nyt natur- og landskabsprojekt vil få positiv støjeffekt for mange af byens borgere. Og den vil gøre det muligt at bygge nye boliger på Hyldagergrunden i fremtiden. Her kan du følge med i udviklingsprocessen...


Landskabsprojekt Hyldager Bakker - Albertslund Kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag den 10. april at sætte gang i et natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken, der skal begrænse støj og skabe rekreativ værdi for byens borgere. Det skal samtidig gøre det muligt at kunne bygge de over 200 nye boliger, som kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2016.

Venter på Erhvervsstyrelsen
I starten af 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling. Før der kan bygges boliger på Hyldagergrunden er det nødvendigt at dæmpe støjen fra de tre kilder: AMC, motorvejen og jernbanen. Det skal det nye natur- og landskabsprojekt sikre.

Udover at sikre, at der kan bygges boliger på Hyldagergrunden i fremtiden vil natur- og landskabsprojektet i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv; det vil nemlig reducere støjen for en lang række eksisterende boliger i byen. Desuden vil støjreduktionen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler.

Før natur- og landskabsprojektet kan begynde, og dermed flytningen af klubben AMC, skal kommunen have en godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Den lader vente på sig, fordi det enten kræver en ændring af Fingerplanen eller at styrelsen ser det som et nyttiggørelsesprojekt, og ikke som nu et teknisk anlæg.

Men nu har kommunalbestyrelsen altså i første omgang besluttet, at projektet kan komme i gang, hvis det endeligt godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Beslutningen betyder, at forundersøgelser af områderne, der skal blive til natur- og landskabsprojekt, snart vil begynde.

Her på siden holder vi berørte og interesserede opdateret i processen.


Læs sagen, som kommunalbestyrelsen tog sin beslutning på baggrund af
Se eller gense debatten op til beslutningen i kommunalbestyrelsen