Innovative samarbejder om lys og intelligent by

Vi er med i mange projekter om at skabe fremtidens grønne, intelligente og sunde belysning og by


Innovative samarbejder om lys - Albertslund Kommune

Lys er mange ting. Kunstigt lys både udendørs og indendørs tager over når dagslyset ikke rækker. I Albertslund Kommune samarbejder vi med forskning og virksomheder i projekter om at udvikle fremtidens lysteknologier og den intelligente by (Smart City).

Belysningsområdet er i gang med et globalt teknologiskift. Fotoner og LED  indfases mens glødepærer og kviksølvlamper udfases. Kravene til energieffektivitet strammes.

 

 

Konferencen Professional Lighting Design Convention afholdes hvert andet år. I 2013 blev konferencen afholdt i København. Albertslund Kommune var partner i PLDC 2015, der blev afholdt i Rom i slutningen af oktober 2015. Formålet med partnerskabet var at understøtte kommunens arbejde med lys og smart city teknologi, blandt andet gennem DOLL Living Lab i Hersted Industripark.

På konferencen mødes lysdesignere med arkitekter, forskere, universitetsfolk, producenter og kunder for at høre om den nyeste udvikling inden for lysdesign, og for at drøfte fremtiden for lysbranchen.

 

Pldc Logo Til Web 01 01

Læs mere om konferencen på PLDC's egen hjemmeside

Læs mere om DOLL Living Lab

 

Se filmen om DOLL Living Lab

Du cykler af sted på vej til arbejde ad den samme rute hver dag. Pludselig lægger du mærke til at lyset skifter karakter efter vejret og årstiderne, eller afhængigt af mængden af trafik. 

Smart City-teknologi vil sige at vi anvender den nyeste teknologi til at udvikle vores byer og gøre dem bedre at bo i, samtidig med at energiforbruget bringes ned.

Virksomheder tester ny teknologi

Testcenteret Living Lab i Hersted Industripark tilbyder virksomheder fra Danmark og udlandet muligheden for at afprøve deres nyeste produkter inden for belysning og smart city-teknologi i dagligdagen. På veje og stier i Hersted Industripark gennemføres test og demonstration, samtidig med at folk færdes normalt i området. Ambitionen er at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter og showroom for lys.

Næsten 300 lystmaster

De deltagende virksomheder opstiller 40-50 forskellige former for belysning. Der vil blive sat omkring 280 nye lysmaster op på veje og stier i området med den nyeste LED-gadebelysning, de nyeste styresystemer og bevægelsessensorer.

I udstillings- og besøgscenteret på 6. sal i højhuset på Naverland 2 styres de lysløsninger der testes. Besøgscenteret rummer også mødefaciliteter, storskærm og udstillinger.

Living Lab er en del af DOLL, Danish Outdoor Lighting Lab.

Læs mere om DOLL

DOLL er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, DTU Fotonik, DTU Risø og Gate 21.

DOLL er et forskningsprojekt og et nationalt testcenter for lys, hvor lysteknologi og belysningsprodukter kan testes i 1:1-skala, altså i det offentlige rum, på veje, stier, parker og pladser. Der skal også opbygges testfaciliteter for indendørs belysning.

Living Lab i Hersted Industripark

Testcentret skal placeres i Hersted Industripark i det nordlige Albertslund. DOLL giver mulighed for at teste lysteknologier i dialog med brugere og beslutningstagere, og løsninger kan afprøves tidligt i udviklingsarbejdet for at opnå høj kvalitet også når det kommer til æstetik, funktionalitet, tryghed. Læs mere om Living Lab i Hersted Industripark

 

Doll Logo 2014

DOLL består af tre laboratorier

  • Quality Lab på DTU Fotonik i Roskilde, hvor producenter og købere kan få foretaget uafhængige kvalitetsmålinger
  • Virtual Lab på DTU Fotonik, hvor belysningsløsninger visualiseres i 3D-format. Det giver mulighed for inddragelse af beslutningstagere og borgere på et kvalificeret plan
  • Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund, hvor belysning, styringssystemer og Smart City-teknologier testes i skala 1:1

Fremtidssikret overgang til LED

I DOLL skal kommuner, regioner og private virksomheder samarbejde med forskere om at udvikle nye og bedre belysningsløsninger. LED-belysning er en lovende teknologi, som kan give det danske samfund enorme energibesparelser, men det er vigtigt, at overgangen fra traditionelt lys til LED-belysning foregår med fokus på lyskvalitet, brugerværdi og energibesparelser. DOLL's tre lyslaboratorier skal være med til at skabe en fremtidssikret overgang til LED-belysning.

Energistyrelsen har givet tilsagn om 15 millioner kroner til forskningsprojektet og etableringen af centret.

 

Læs mere på om DOLL på DOLL's egen hjemmeside

Københavns Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssund Kommune skal samarbejde med Cisco om forskning i og udvikling af morgendagens digitale infrastruktur: the Internet of Everything.

Målet er at styrke de fremtidige tilbud til borgerne ved at udvikle teknologiske løsninger der kan forbedre servicen til borgerne og samtidig støtte byernes ambitiøse klimamål. Ciscos partnerskab med de tre kommuner er baseret på de klare, grønne profiler alle tre byer har.

Partnerskabet er således en del af Albertslund Kommunes arbejde med Smart City-teknologi.

Living Lab er en del af partnerskabet

Et af de projekter som Cisco vil samarbejde om, er Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund. Her vil belysning, kontrolsystemer og smart-city-teknologier blive testet i 1:1 skala, bl.a. af DTU. Living Lab hører under partnerskabet DOLL.

Vi skal lære af hinanden

Partnerskabet indebærer også, at Cisco investerer penge, tid og eksperter i hovedstadsområdet. Hensigten er, at kommunerne og Cisco skal lære af hinanden og sammen med andre kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i hovedstadsområdet udvikle nye produkter, løsninger og muligheder. Samtidig har Cisco annonceret en global fond på 150 millioner dollars til at hjælpe med at fremskynde start-ups og økosystemer omkring the Internet of Everything.

 

Albertslund står foran en massiv byfornyelse i de kommende år. Teknologiske løsninger kan være med til at forbedre servicen til borgerne og samtidig nedbringe ressourceforbruget fordi arbejdsopgaverne løses effektivt. Dermed kan Smart City-teknologi bidrage til at nå kommunens ambitiøse klimamål.

Derfor arbejder Albertslund Kommune med Smart City-teknologier i flere og flere sammenhænge.

Living Lab i Hersted Industripark

I Living Lab tester virksomheder deres nyeste belysning og smart city-teknolog på gader og stier i industriområdet. Det kan for eksempel være sensorer i lamperne langs vejen der indsamler information om trafikken, analyserer informationerne og på informationsskærme leder bilisterne ad bestemte veje for at undgå at der opstår trafikpropper i myldretiden. Læs mere om Living Lab i Hersted Industripark.

Giv et praj er Smart City-teknologi

Med app'en Giv et praj kan man let og hurtigt sende besked til kommunen når man ser noget i byrummet der skal ordnes. Det kan være en skraldespand der er gået i stykker, grafitti der bør fjernes eller en lampe der ikke længere lyser. Med sin smartphone tager man et foto og sender det afsted via app'en - der selv tilføjer gps-data, så kommunen får besked om den præcise geografiske placering.

Se hvordan du bruger Giv et praj-løsningen.

Kan den rigtige belysning understøtte døgnrytmen hos ældre mennesker og dermed fremme sundhed og trivsel? Meget tyder på det. Fremtidens belysning er blevet testet hos 20 ældre borgere i Albertslund Kommune.

Det viste sig at det rigtige lys virker positivt på døgnrytmen. Se filmen om resultaterne her:

 

 Prøvebolig med sundhedslys

I en prøvebolig er nye LED-belysningsløsninger med styring blevet afprøvet i fokusgruppeundersøgelser med ældre. Formålet var at undersøge de ældres oplevelse af belysningen i prøveboligen, der er en nøjagtig kopi af en bolig i det kommende plejecenter i Albertslund Centrum.

Belysningen i prøveboligen har været designet belysningen efter fire scenarier: morgen, dag, aften og nat. Disse scenarier er blevet testet kvalitativt på en testgruppe af ældre.

Det har været vigtigt med de ældres input i processen for at identificere deres specifikke behov og problemstillinger, og tilpasse løsningen i prøveboligen hertil. Samtidig har det givet god anledning til at vejlede de ældre i brugen af LED-belysning, samt oplyse om både synssansen, døgnrytme og LED-belysning.

Læs mere om prøveboligen med sundhedslys

 

Albertslund og København var værter for konferencen, der havde titlen City Under Microscope. Konferencen blev afholdt af den internationale lysorganisation LUCI, Lighting Urban Communities International.

Byplanlæggere og lysspecialister fra hele verden deltog i konferencen, der satte fokus på bæredygtige og innovative løsninger for belysning i byer.

Bæredygtig belysning i byer

Konferencen handlede om de mange muligheder der er for offentlig-private innovationsprojekter inden for belysning i byer; på de nye teknologier, der kan hjælpe verdens byer til at blive mere grønne og intelligente i fremtiden – smart cities – og som bl.a. vil kunne testes i DOLL's Living Lab i Hersted Industripark, Albertslund.

Åbning af Living Lab i Hersted Industripark

Den officielle internationale åbning af DOLL's Living Lab skete også ved konferencen, den 18. september. Deltagerne fik lejlighed til at se DOLL's forskellige laboratorier, herunder Living Lab, og dermed få et godt indtryk af, hvad Nordeuropas førende testcenter for innovativ belysning og smart city applikationer.

LUCI Logo 01

Bylandlys

Dansk Lys Innovationsnetværk

Albertslund Kommune har formandsposten i Dansk Lys Innovationsnetværk. Det overordnede faglige sigte i netværket er lys i alle dets former. Dansk Lys Innovationsnetværk samler virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige organisationer der ønsker at deltage i morgendagens udvikling i lys- og belysningssektoren. Dansk Lys er samtidig stiftende medlem og har derfor ligeledes automatisk præsidentposten for European Lighting Alliance Cluster, ELCA, som er en paraply organisation for 10 europæiske lysnetværk. ELCA administreres af partnerskabet gate21.

Lighting the Cities - rapport om LED-belysning

Albertslund Kommune har deltaget i udarbejdelsen af rapporten Lighting the Cities - Accelerating the Deployment of Innovative Lighting in European Cities. Rapporten sætter fokus på hvordan LED-belysning bedst implementeres i europæiske byer, og Albertslund nævnes som en af frontløberne i Europa.

Læs og download rapporten Lighting the Cities

Albertslund Kommune er ledende partner i Lighting Metropolis projektet, der bliver en vigtig del af den fælles vækstindsats på tværs af Region Skåne, Hovedstaden og Sjælland. I projektet er de ledende regioner, byer, virksomheder og universiteter gået sammen om det fælles mål at gøre Greater Copenhagen til verdens førende living lab for intelligent urban belysning med mennesket i centrum. Ved at bringe regionens mange unikke kompetencer sammen vil det fulde potentiale af ny belysning og Smart City-teknologi maksimeres til fordel for både borgere og virksomheder.

I Albertlund Kommune er der udvalgt fire demonstrationsprojekter, der på forskellige vis skal teste nye teknologiske muligheder for indendørs- og udendørs lys. Projekterne vil give en fremtidig brugbar viden omkring lysets indflydelse på borgernes hverdag og trivsel. Målet er at styrke den vigtige rolle belysning kan spille i at støtte sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for mennesker i byerne.

De fire demonstrationsprojekter i Albertslund Kommune er i tæt samarbejde med Albertslund-baserede Gate 21, og omhandler intelligent belysning i boligområder, læringslys i klasseværelser, et fotonik-laboratorie for DTU studerende i DOLL Living Lab, og intelligente lofter i forbindelse med genopførelsen af bygning M i Kongsholmcentret.