Danish Outdoor Lighting Lab

Forskningsprojekt og et nationalt testcenter for lys, hvor lysteknologi og belysningsprodukter kan testes i 1:1-skala


DOLL er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, DTU Fotonik, DTU Risø og Gate 21.

DOLL er et forskningsprojekt og et nationalt testcenter for lys, hvor lysteknologi og belysningsprodukter kan testes i 1:1-skala, altså i det offentlige rum, på veje, stier, parker og pladser. Der skal også opbygges testfaciliteter for indendørs belysning.

Living Lab i Hersted Industripark

Testcentret skal placeres i Hersted Industripark i det nordlige Albertslund. DOLL giver mulighed for at teste lysteknologier i dialog med brugere og beslutningstagere, og løsninger kan afprøves tidligt i udviklingsarbejdet for at opnå høj kvalitet også når det kommer til æstetik, funktionalitet, tryghed. Læs mere om Living Lab i Hersted Industripark

 

Doll Logo 2014

DOLL består af tre laboratorier

  • Quality Lab på DTU Fotonik i Roskilde, hvor producenter og købere kan få foretaget uafhængige kvalitetsmålinger
  • Virtual Lab på DTU Fotonik, hvor belysningsløsninger visualiseres i 3D-format. Det giver mulighed for inddragelse af beslutningstagere og borgere på et kvalificeret plan
  • Living Lab i Hersted Industripark i Albertslund, hvor belysning, styringssystemer og Smart City-teknologier testes i skala 1:1

Fremtidssikret overgang til LED

I DOLL skal kommuner, regioner og private virksomheder samarbejde med forskere om at udvikle nye og bedre belysningsløsninger. LED-belysning er en lovende teknologi, som kan give det danske samfund enorme energibesparelser, men det er vigtigt, at overgangen fra traditionelt lys til LED-belysning foregår med fokus på lyskvalitet, brugerværdi og energibesparelser. DOLL's tre lyslaboratorier skal være med til at skabe en fremtidssikret overgang til LED-belysning.

Energistyrelsen har givet tilsagn om 15 millioner kroner til forskningsprojektet og etableringen af centret.

 

Læs mere på om DOLL på DOLL's egen hjemmeside