Hersted Industripark

Det største byudviklingsprojekt uden for selve København. 12.000 nye boliger, 24.000 nye borgere og flere tusinde nye arbejdspladser.


Hersted Industripark - Albertslund Kommune

Hersted ligger i det nordlige Albertslund, tæt på Vestskoven og Herstedøster Landsby. Området er 160 ha stort og blev etableret for 50 år siden. Dengang var Hersted Industripark et erhvervsområde på forkant med sin tid.

De kommende år byder på spændende forandringer.

Masterplan for Hersted 2045

Kommunalbestyrelsen har den 12. november 2019 vedtaget at sende forslag til Masterplanen for Hersted 2045 i høring.

Masterplanen sætter rammerne for omdannelsen af Hersted Industripark til en levende bydel med boliger og erhverv, og viser en helt ny fremtid. Hersted vil blive en værdibaseret bydel, der viser, hvordan FN’s verdensmål og et stærkt samarbejde mellem grundejere, virksomheder, uddannel¬ser og borgere kan sætte ekstra skub i den grønne omstilling og byens udvikling.

Forslag til Masterplan for Hersted 2045 

Illustrationsplan

Bilag til Masterplan for Hersted 2045

Letbane

Letbanen langs Ring 3 får stop ved Hersted Industripark og kommer dermed til at gøre området endnu mere tilgængeligt med offentlig transport. Letbanen forventes anlagt i 2025.

Living Lab 

Living Lab er navnet på et testcenter for lys i Hersted Industripark. Her kan virksomheder afprøve deres produkter inden for lys og intelligent teknologi i 1:1-skala, altså på veje og stier i industriområdet. Ambitionen er at Living Lab skal være Nordeuropas førende testcenter for lys.

Living Lab er en del af konsortiet DOLL – A Photonics Green Lab, hvor Albertslund Kommune er partner sammen med DTU Fotonik og Gate 21. Ud over Living Lab i Hersted Industripark består DOLL af et Quality Lab og et Virtual Lab på DTU Fotonik i Roskilde.

Læs mere om Living Lab i Hersted Industripark