Lokalplaner på vej

En by i rivende udvikling som Albertslund medfører også, at en lang række nye lokalplaner skal laves, så potentialerne og planerne kan blive til virkelighed. Her kan du få et indblik i de igangsatte lokalplaner, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.


Lokalplan for Albertslund Centrum

Citycon har henvendt sig til Albertslund Kommune med en masterplan for udvikling af Albertslund Centrum. Planen omfatter arealer, der er ejet af Citycon eller arealer de har forkøbsret til. Planen beskriver en udvidelse af Albertslund Centrum, både med flere boliger, butikker og andre funktioner. For at udviklingsplanen kan realiseres, er der behov for et nyt plangrundlag og processen med en ny lokalplan igangsættes derfor. Igangsættelsen af lokalplanen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen tirsdag den 12. december 2017- læs beslutningen i referatet

Planerne med udviklingen af Albertslund Centrum er ambitiøs og beskriver en butiksudvikling, hvor dagligvare- og detailhandel udbuddet øges og hvor der tilføres nye funktioner i Albertslund Centrum. Stadig i kombination med kommunale funktioner.

Planen arbejder med boligudvikling, der forøger antallet og typer af boliger i centeret markant. Der beskrives både etageboliger i boligtårne i op til syv etager og rækkehuse i terrasser i form af ejerlejligheder, studieboliger og ældreboliger.

Citycon ønsker også en delvis overdækning af butikscenteret i form af en transparent overdækning på nogle strækninger.

Se et udkast til planerne med Albertslund Centrum