Landskabsprojekt skal bane vej for nye boliger

Nu skal der gang i Hyldagergrunden. Kommunalbestyrelsens beslutning om et nyt natur- og landskabsprojekt vil få positiv støjeffekt for mange af byens borgere. Og den vil gøre det muligt at bygge nye boliger på Hyldagergrunden i fremtiden.


Hyldagerbakker - Albertslund Kommune

Kommunalbestyrelsen besluttede tirsdag den 10. april at sætte gang i et natur- og landskabsprojekt i Hyldagerparken, der skal begrænse støj og skabe rekreativ værdi for byens borgere. Det skal samtidig gøre det muligt at igangsætte byggeriet af de over 200 nye boliger, som kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2016.

Venter på Erhvervsstyrelsen
I starten af 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling. Før der kan bygges boliger på Hyldagergrunden er det nødvendigt at dæmpe støjen fra de tre kilder: Albertslund Motorsportscenter, motorvej og jernbane. Det skal det nye natur- og landskabsprojekt, som politikerne den 10. april 2018 vedtog, sikre.

Udover at sikre, at der kan bygges boliger på Hyldagergrunden i fremtiden vil natur- og landskabsprojektet i kilen langs med motorvejen have positiv effekt på mange borgeres liv; det vil nemlig reducere støjen for en lang række eksisterende boliger i byen. Desuden vil støjreduktionen i høj grad øge den rekreative værdi i de grønne kiler.