En masterplan for et levende centrum for hele Albertslund

Albertslund Centrum er hjertet i byen. Og Albertslund midtby binder byen sammen. Læs om de store udviklingsplaner for hele området i og omkring Albertslund Centrum.


Albertslund Midtby - Albertslund Kommune

Vi vil udvikle Albertslund Midtby til en bydel, der samler hele Albertslund på tværs af veje og jernbane. En bydel, der både tiltrækker nye borgere til byen og samtidig giver merværdi til den eksisterende by. Det inkluderer Albertslund Centrum, som er hjertet i byen. Her er butikker, kulturelle tilbud, kommunale funktioner og boliger koncentreret. Det er også her, vi udvikler en by, hvor bygningerne ligger tættere og er højere end i resten af Albertslund.

Flere boliger er på vej. Det betyder, at mange flere mennesker vil færdes og være i centeret døgnet rundt. Ejeren af Albertslund Centrum, Citycon, er gået sammen med Albertslund Kommune om at revitalisere centeret med en større udviklingsplan, som bl.a. medfører moderne udearealer, flere butikker, attraktive boliger og kulturelle tilbud.

Planen for udvikling af Albertslund Midtby

Masterplanen for udviklingen af Albertslund Centrum

Kvalitetsprogrammet for udviklingen af det centernære Albertslund