Hyldespjældet

Der er udarbejdet en helhedsplan for Hyldespjældets 429 boliger for at gennemføre en renovering af boligerne


I Hyldespjældet er der 429 boliger af varierende størrelse. En helhedsplan for bebyggelsen er udarbejdet, og der arbejdes nu henimod at gøre en renovering mulig. Som en del af dette skal der gennemføres en række jordundersøgelser.

Læs mere om Hyldespjældet