Hedemarken

I Hedemarken er der 774 lejligheder og 144 rækkehuse, der skal gennemgå en større renovering


Der arbejdes frem mod en helhedsplan for en renovering af Hedemarkens 774 lejligheder i etageejendom og 144 rækkehuse. I første omgang arbejdes der med at gennemføre en rigtig god ombygning af den ene blok for at boligselskabet kan gøre sig erfaringer til brug for hele renoveringen af Hedemarken.