Borgermøde om budget 2020

Albertslund Kommune står overfor store besparelser i de kommende års budgetter. Forud for budgetforhandlingerne for 2020 bad vi derfor om borgernes perspektiver på de konkrete besparelsesforslag ved to borgermøder.


 

I september 2019 afholdt Albertslund Kommune to borgermøder om budgetforslag på henholdsvis børneområdet, ældreområdet og kultur og fritidsområdet for 2020. 

 

Her kan du læse mere om borgermøderne og hvad der blev arbejdet med. 

 

Opsamling på borgermøde om budgetforslag på ældreområdet 

Opsamling på borgermøde om budgetforslag på kultur og fritidsområdet

Opsamling på borgermøde om budgetforslag på børneområdet