Udstykning

Mindstestørrelsen på en matrikel kan variere fra område til område, afhængig af den lokalplan eller byplanvedtægt der gælder for ejendommen.


Desuden indeholder kommuneplanen regler om mindstegrundstørrelser og udstykninger.

Du kan søge oplysninger om plangrundlaget på en konkret ejendom via adressen eller matrikelnummeret i det digitale kort eller i den aktuelle lokalplan (se link til højre).

Endelig kan man undersøge om der på ejendommen er tinglyst servitutter som indeholder bestemmelser om udstykning, mindstegrundstørrelser mv. Tingbogsoplysninger findes på tinglysningen.dk