Støj og støvende aktiviteter

Hvis du selv ønsker at foretage større nedrivningsarbejde privat, skal du huske at søge om midlertidig tilladelse til støj og støvende aktivitet


Skal du bygge nyt hus, og skal det gamle hus på grunden rives ned, så skal du huske at søge om tilladelse til midlertidig aktivitet. Hvis du får et byggefirma eller en håndværker til at udføre byggearbejdet, vil det typisk være firmaet eller håndværkeren, der søger om midlertidig tilladelse.

Midlertidige aktiviteter er tidsbegrænsede aktiviteter, som kan medføre gener for omgivelserne, herunder dine naboer, i form af støj og støv. Derfor kræver det en tilladelse fra miljømyndigheden i kommunen, inden du begynder arbejdet.

Nedrivning af huse eller større støv- og støjfrembringende byggearbejder må som udgangspunkt kun udføres mandag til fredag i dagtimerne kl. 7 – 18.