Klage over miljøforhold

Hvis du bliver generet af støj, lugt eller røg fra virksomheder eller naboer, kan Albertslund Kommune måske gribe ind


Kommunen behandler sager om bl.a.:

• Støj og lugt fra virksomheder
• Støj ved levering af varer til virksomheder og forretninger
• Støjgener fra sportsanlæg og organiseret sportsaktiviteter
• Støjgener fra ventilationsanlæg
• Støj, støv og vibrationer fra midlertidige byggearbejder
• Lugt og røggener fra brændeovne
• Lugt og støjgener fra private dyrehold, f.eks. høns

For virksomheder er det regler for hvor meget de må støje til omgivelserne, afhængig af om virksomheden er placeret i et erhvervsområde eller op af et boligområde, og om der forekommer støj fra aktiviteter om natten.