Hvis kommunen modtager klager over røg fra brændeovne


Hvis Albertslund Kommune modtager klager over røggener, vil vi eller skorstensfejeren tage ud og undersøge sagen. Vi vil have fokus på typen af brænde og skorstenshøjden samt optænding.

Hvis klagen vurderes at være berettiget, kan vi kræve, at generne bliver bragt til ophør eller eventuelt kan fortsat brug forbydes. Dette gælder også for åbne pejse.