Rottehandlingsplan 2016-2018

I handlingsplanen er opstillet mål for rottebekæmpelsen med det formål at nedbringe antallet af rotteanmeldelser


Under en målsætning om at nedbringe generne fra rotter mest muligt og sikre at de ikke optræder udenfor kloakkerne er der opstillet 6 mål:

  • Fælles strategi for rottebekæmpelse med HOFOR
  • Kursus i rottesikring og forebyggelse
  • Information om stikledningsordning
  • Fuglefodring og hønsehold
  • Bedre registrering og anvendelse af rottedata
  • Nedbringelse af giftforbrug

Læs mere om de enkelte mål i Rottehandlingsplan 2016-2018

Rottehandlingsplanen er udarbejdet efter krav opstillet i rottebekendtgørelsen.