Rottehandlingsplan 2019-2021

I handlingsplanen er opstillet mål for rottebekæmpelsen med det formål at nedbringe antallet af rotteanmeldelser


Under en målsætning om at nedbringe generne fra rotter mest muligt og sikre at de ikke optræder udenfor kloakkerne er der opstillet 5 mål:

  • Færre gentagne anmeldelser
  • Rottespærre på skoler, institutioner og plejehjem
  • Rottespærre på private stikledninger
  • Nye bekæmpelsesmetoder
  • Information om rottesikring og forebyggelse

Læs mere om de enkelte mål i Rottehandlingsplan 2019-2021

Rottehandlingsplanen er udarbejdet efter krav opstillet i rottebekendtgørelsen.