Rottebekæmpelse

Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, skal det hurtigst muligt anmeldes til kommunen.


 - Albertslund Kommune

Du kan herunder anmelde rotter direkte i vores rottesystem.

Anmeld rotter

Når vi modtager en anmeldelse kommer vores rottebekæmper ud og ser på sagen. Vurderer han, at der er tale om rotter, iværksættes den form for bekæmpelse der vil være mest effektiv til det pågældende problem.

Vi modtager mange anmeldelser og kan være nød til at prioritere i dem. F.eks. vil en rotte indendørs altid blive behandlet før én i et cykelskur. Ved rotter indendørs bestræber vi os altid på at rykke ud indenfor 24 timer og selvfølgelig helst samme dag. Ved rotter udendørs er målet at påbegynde sagen indenfor 3 dage.

Luk alle
Åben alle

Rotter efterlader sig karakteristiske kendetegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, skal du straks anmelde det til os.

 

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. 

Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. Lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem eller hvad der er på færde.

- at sikre at rotten ikke finder din ejendom attraktiv, er den bedste form for rottebekæmpelse!

 

Et rottetilhold opstår aldrig uden at der enten er redemuligheder eller tilgængeligt føde. Det er derfor en god ide at se på sin ejendom med rotteøjne.

En rotte kan komme ind af en sprække på ca. 20 mm og kan gnave igennem alt der er blødere end marmor. Det kan derfor være svært at holde dem ude. Der er dog nogle ting man kan gøre:

Føde

Selvom rotter kan bevæge sig langt i jagten på føde, så er det vigtigt at sørge for at de ikke kan findes noget spiseligt i og omkring ens bolig - også selvom man ikke mener at have rotter hos sig selv. Der er jo ingen grund til at fodre naboens rotter.

 • Sørg for at fuglefodring sker på en forsvarlig måde og opbevar foderet i lukkede tønder
 • Saml tabt affald op og tjek jævnligt dit skraldestativ for sprækker og åbninger
 • Smid ikke kød, æg og brødrester i kompostbunken og anvend helst en lukket kompostbeholder

Afløb

Langt de fleste af vores rotter kommer fra kloakkerne. Det er derfor vigtigt begrænse deres muligheder for at trænge ind i vores boliger fra afløbene.

 • Få altid udført afløbsarbejde af en autoriseret kloakmester
 • Gulvriste skal være af metal og være skruet fast
 • Der skal være gnavesikker ventil på faldstammeudluftningen
 • Sørg for at afløb er afproppet under byggeri eller hvis de ikke længere bruges

Hønsehold

En rotte kan lugte en hønsegård på lang afstand og vil helt naturligt undersøge den i jagten på mad. Det er derfor vigtigt at sørge for at rotterne ikke kan trænge ind i hønsegården.

 • Brug ikke almindeligt hønsenet, men volierenet med masker mindre end 20 mm
 • Grav volierenettet 60 cm ned så rotterne ikke kan grave sig ind i hønsegården
 • Sørg for at lågen ikke "gaber", så rotterne ikke kan komme ind enten under eller ved siden af lågen
 • Opbevar hønsefoder i en lukket spand eller tønde

I handlingsplanen er opstillet mål for rottebekæmpelsen med det formål at nedbringe antallet af rotteanmeldelser.

 

Under en målsætning om at nedbringe generne fra rotter mest muligt og sikre at de ikke optræder udenfor kloakkerne er der opstillet 5 mål:

 • Færre gentagne anmeldelser
 • Rottespærre på skoler, institutioner og plejehjem
 • Rottespærre på private stikledninger
 • Nye bekæmpelsesmetoder
 • Information om rottesikring og forebyggelse

Læs mere om de enkelte mål i Rottehandlingsplan 2019-2021

Rottehandlingsplanen er udarbejdet efter krav opstillet i rottebekendtgørelsen.