Måger

Måger bliver mere og mere udbredt i bybilledet og kan - især i yngleperioden - være til stor gene


Vi får en del henvendelser om gener på grund af måger. Mågerne indtager de flade tage på større ejendomme og kan, især i yngleperioden fra parringen begynder i februar/marts og til ungerne flyver fra rederne i august, være til gene for omgivelserne. 

Måger er som udgangspunkt fredet og må kun bekæmpes (reguleres) når der af grundejeren er indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen. En tilladelse der i øvrigt kun gives i korte perioder og uden for yngelsæsonen. 

Vi opfordrer derfor til at grundejere forebygger at mågerne etablerer sig på tagene og at spiseligt affald sikres mod mågerne. 

Bortskræmning af mågerne er også en mulighed, men flere af skræmmemetoderne har tvivlsom effekt. 

Og husk at hver gang der smides spiseligt affald eller fodres ænder i søer og kanaler, så bidrager det til at gøre byen attraktiv for mågerne. 

 

 

 

Der findes mange mågearter, hvor af flere er totalt fredet. I byerne er det hovedsageligt sølvmåger og hættemåger der lever tæt på mennesker. 

 

 

 Måger er fredet og kun må bekæmpes (reguleres) med tilladelse fra Naturstyrelsen

 

øvrigt kun udstedes i korte perioder om året, har vi som kommune svært ved at 

Vi anbefaler derfor at alle bidrager til at 

 

 til aug generer omgivelserne med skrig, mågelort på biler og bygninger samt angreb mod personer i deres yngleperiode.

Måger er fredet og må ikke "bekæmpes" uden tilladelse. 

 

Kommunen har ingen lovgivning og mulighed for at regulere disse måger.

Vi anbefaler, at du kontakter et skadeservicefirma, som kan fjerne rederne på taget. Du kan opsætte fugleskræmsler og støjkanoner, men ud fra oplysninger fra virksomheder, der har forsøgt sig med de løsninger, er de ikke ret effektfulde. 

Udspændt net henover taget eller metaltråde skulle være det bedste.

Det er muligt at søge Naturstyrelsen om tilladelse til at skyde mågerne, hvis generne er voldsomme. Men der er ingen garanti for at du får tilladelsen. Det er ikke lovligt selv at skyde måger.

Læs mere i Naturstyrelsens folder om Skadevoldende vildt