Måger

Måger bliver mere og mere udbredt i bybilledet og kan - især i yngleperioden - være til stor gene


Vi får en del henvendelser om gener på grund af måger. Mågerne indtager de flade tage på større ejendomme og kan, især i yngleperioden fra parringen begynder i februar/marts og til ungerne flyver fra rederne i august, være til gene for omgivelserne. 

Måger er som udgangspunkt fredet og må kun bekæmpes (reguleres) når der af grundejeren er indhentet tilladelse fra Miljøstyrelsen. En tilladelse der i øvrigt kun gives i korte perioder og uden for yngelsæsonen. 

Vi opfordrer derfor til at grundejere forebygger at mågerne etablerer sig på tagene og at spiseligt affald sikres mod mågerne. 

Bortskræmning af mågerne er også en mulighed, men flere af skræmmemetoderne har tvivlsom effekt. 

Og husk at hver gang der smides spiseligt affald eller fodres ænder i søer og kanaler, så bidrager det til at gøre byen attraktiv for mågerne.  

Det er muligt at søge Miljøstyrelsen om tilladelse til at skyde mågerne, hvis generne er voldsomme. Men der er ingen garanti for at du får tilladelsen. Det er ikke lovligt selv at skyde måger.