Rottesikring

Man må gerne holde høns på sin ejendom, men man skal tage hensyn til sine naboer og tænke på rottesikring


Hønsefoder, der ligger på jorden og hønseæg er let tilgængelig mad for rotterne. Da hønsegården kan lugtes på lang afstand, kan det udvikle sig til en buffet for rotter. Det er derfor vigtigt at rottesikre sin hønsegård:

  • Rotter kommer let igennem almindeligt hønsenet. Der skal derfor bruges mere fintmasket net, f.eks. volierenet. Maskerne skal være mindre end 2x2 cm.
  • Grav nettet eller nogle eternitplader 60 cm ned i jorden, så ikke rotterne kan grave sig ind i hønsegården.
  • Sørg for at lågen slutter ordentlig til, så ikke rotterne kan kravle ind under eller ved siden af lågen.
  • Får man rotter i sin hønsegård og den ikke er sikret, kan man risikere at få et påbud om sikring af hønsegården. Det kan derfor godt betale sig at rottesikre den fra starten.