Regler for hønsehold

Man må gerne holde høns på sin ejendom, men man skal tage hensyn til sine naboer og tænke på rottesikring


Reglerne omfatter hønsehold, beliggende i byzone, i Albertslund Kommune

  • Hønseholdet må højst bestå af 6 høns.
  • Hønseholdet må ikke omfatte haner.
  • Hønseholdet skal etableres med et hønsehus og en indhegnet hønsegård, der sikrer, at hønsene ikke kan færdes udenfor hønsegården.
  • Hønsegården skal overalt placeres minimum 1,0 meter fra naboskel.
  • Hønsehuset skal placeres indenfor hønsegården, fortrinsvis så den vender "ryggen" mod nabo.
  • Hønsehus og hønsegård skal holdes rent, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, lugtgener, og så rotter og andre skadedyr ikke tiltrækkes.
  • Gødning fra hønseholdet skal opbevares i lukket beholder eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted, så rotter og andre skadedyr ikke tiltrækkes.
  • De umiddelbare naboer til hønseholdet skal orienteres.