Kommunens erfaring med hønsehold

Man må gerne holde høns på sin ejendom, men man skal tage hensyn til sine naboer og tænke på rottesikring


De typiske klager fra borgerne over hønsehold er støjgener fra hanegal og lugtgener fra manglende renholdelse af hønsegård og hønsehus.

Vores erfaring er, at hønseholdet ofte er placeret så langt væk fra hønseholdsejerens bolig som muligt. Det betyder ofte, at der er større gener for naboerne end for hønseholdsejeren, da hønseholdet faktisk er tættere på naboen end ejeren selv. Dette er nok den væsentligste årsag til klagerne. Vores opfordring er at tænke sig om, inden hønseholdet etableres.

Det kan lade sig gøre at følge reglerne, og ikke være til væsentlig gener for omgivelserne. Vi vil altid ved henvendelser opfordre til, at man taler sammen – hønseholdsejer og naboer – om hvordan man får løst et eventuelt problem.

Er der spørgsmål om eller klager over hønsehold, kan du kontakte Miljø & Teknik.