Gode råd

Man må gerne holde høns på sin ejendom, men man skal tage hensyn til sine naboer og tænke på rottesikring


Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Derfor er det rimeligt, at kommende hønseholdsejere altid orienterer naboerne om det påtænkte hønsehold, herunder placeringen af hønsehus og hønsegård. På den måde kan du som kommende hønseholdsejer tage naboerne med på råd om placering, indretning og drift af hønseholdet, og derved bevare det gode naboskab.

Lejere skal i øvrigt altid spørge boligselskabet eller afdelingsbestyrelsen om der må holdes høns i deres område. Der kan være forskellige regler fra boligselskab til boligselskab.