Hvad skal jeg gøre, når jeg tager en olietank ud af brug?

Bruger du ikke længere din olietank, fordi du f.eks. har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den enten fjernes eller sløjfes.


Når du tager en olietank ud af brug, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal sørge for at tanken bliver afblændet og sløjfet.

Som tankens ejer er det dit ansvar at den bliver sløjfet lovligt. Derfor anbefaler vi at du får et autoriseret firma til at udføre arbejdet.

  • Du skal sørge for at tanken bliver tømt, uanset om det er en nedgravet tank eller en overjordisk tank.

Tømningen bør gøres af f.eks. et kloakservicefirma, som kan give dig en kvittering for arbejdet.

  • Du skal afmelde tanken i BBR.

Hvis tanken er gravet ned, anbefaler vi, at du får gravet den op og fjernet fra grunden. Det gør vi af hensyn til forsikringen.

Som et minimum skal du få tanken afblændet, så den ikke længere kan få olie fyldt på. Det sker ved at tanken får afmonteret påfyldningsstuds og udluftningsrør, og tanken plomberes.

Du må ikke genbruge en nedgravet olietank, til andre formål.