Skimmelsvamp i almennyttige lejeboliger

Har du som lejer problemer med skimmelsvamp skal du henvende dig til ejendomsadministrationen eller ejendomskontoret for at få undersøgt problemet nærmere


Du kan også kontakte kommunen der så vil skaffe oplysninger fra boligselskabet om hvilken karakter og hvilket omfang problemet har, og om der umiddelbart kan foretages relevante foranstaltninger til afhjælpning af problemet.

Skema over indeklima 

Send skemaet til mt@albertslund.dk

eller 

Albertslund Kommune
Rådhuset 
Miljø & Teknik 
2620 Albertslund