Skimmelsvamp i ejerboliger

Har du som boligejer problemer med skimmelsvamp anbefales det at du kontakter en privat rådgiver med henblik på at få problemet analyseret


Bliver kommunen opmærksom på skimmelsvampeangreb som skyldes manglende iagttagelse af byggeloven eller manglende vedligeholdelse, påbydes ejeren om at udbedre eventuelle skader for egen regning.

Bliver kommunen opmærksom på at en bygnings benyttelse er forbundet med sundhedsfare, nedlægges der forbud mod beboelse eller ophold i bygningen. Har du som boligejer yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte Økonomi & Stab på jura@albertslund.dk.