Regnvandstønder og -tanke

En regnvandstønde eller -tank skal lukkes med låg, så der ikke kommer smådyr eller blade i vandet, der forringer vandkvaliteten


Tønder og tanke kobles som regel direkte til tagets nedløbsrør. En anden mulighed er at lede vandet fra nedløbsrøret hen til tønden via en vandslange, der er gravet ned i jorden.  

Derudover skal man sikre sig, at tønden eller tanken ikke løber over, men at overskydende vand kan løbe i  kloakken, i en faskine eller i et regnbed.