Regnbede

Et regnbed opsamler og tilbageholder vand, indtil det synker ned i jorden eller fordamper af sig selv


I regnbedet kan man plante almindelig græs, prydgræsser, stauder eller buske, som tåler de skiftende forhold i regnbedet. I stedet for planter kan man også fylde bedet med sten eller andre gennemtrængelige materialer.

Krav til regnbede

Før du laver dit regnbed, skal du søge om nedsivningstilladelse. Derudover er der nogle afstandskrav til hus og naboskel, der skal overholdes, så der ikke kommer fugtighed tilbage til huset eller overløb til naboen.

 • Afstandskravet til nærmeste beboelseshus er 5 meter
 • Afstandskravet til naboskel er 2 meter

Ansøg om nedsivningstilladelse

Udformning

Et regnbed består af en lavning, som kan opsamle og nedsive regnvandet. For at øge nedsivningen graves det øverste lag muldjord af, og lavningen fyldes med grus, hvorefter det igen dækkes med muldjord. Det færdige regnbed skal være cirka 20 cm dybt, og kan tilplantes med græs eller planter.

Man kan for eksempel kombinere regnbedet med en regnvandstønde, hvor det overskydende vand fra tønden ledes videre til regnbedet for derefter at nedsive og fordampe.

Det anbefales at lave et overløb fra regnbedet til en større fordybning i græsplænen, en kloak, eller en faskine, så man ikke risikerer oversvømmelse i haven i perioder med store regnmængder. Det er særlig vigtigt, hvis man har en meget lerholdig jord, da vandet her siver langsommere ned.

Planter til regnbedet

Det er ikke alle planter der kan vokse i et regnbed, da der i perioder er vådt, og andre gange er helt tørt. Her er nogle eksempler på planter der egner sig til regnbede:

Blomsterplanter:

 • Akeleje, Aquilegia
 • Løvefod, Alchemilla mollis
 • Kattehale, Lythrum
 • Fredløs, Lysimachia punctata
 • Gul iris, Iris psedoacorus
 • Hjortetrøst, Eupatorium fistulosum
 • Mjødurt, Filipendula palmata
 • Nyse-røllike, Achillea ptarmica
 • Trævlekrone, Lychnis flos-cuculi

Prydgræsser:

 • Sødgræs, Glyceria maxima
 • Sand-rørhvene, Calamagróstis x acutiflóra
 • Elefantgræs, Miscanthus sp.
 • Blågrøn star, Carex flacca
 • Blåtop, Molinia
 • Høj Sødgræs, Glyceria maxima

Bærbuske:

 • Solbær, Ribes nigrum
 • Surbær, Aronia melanocarpa
 • Amerikansk blåbær, Vaccinium corymbosum

Andre buske og træer:

 • El, Alnus
 • Birk, Betula
 • Bærmispel, Amelanchier
 • Pil, Salix
 • Hortensia, Hydrangea 'Annabelle'
 • Surbær, Aronia
 • Kornel, Cornus sp.