Sådan bygger du en faskine

Huskeliste når du skal bygge din faskine


Læs om hvordan du skal bygge din faskine

  • Der skal anbringes en nedløbsbrønd med sandfang enten lige under tagnedløbet eller 2 tagnedløb kan føres til en fælles 315 mm nedløbsbrønd med sandfang
  • Afløbet fra nedløbsbrønden skal ligge 0,75 meter under terræn for at være frostsikker
  • Ledningen fra nedløbsbrønden til faskinen skal ligge med 10‰'s fald
  • Lav en smal udgravning, der falder 10 mm pr. meter fra tagbrøndens udløb til det sted hvor faskinen skal ligge. I udgravningen lægges et rødt plastrør med diameter 110 mm
  • Hullet til faskinen udgraves og faskinematerialet (plastkassetter, singels eller lecanødder) anbringes efter fabrikanten anvisning
  • Udgravningerne fyldes op med jord