Overløb til kloak eller frakobling af regnvandssystemet?

Beslut, om din faskine skal modtage al regnvand fra din ejendom eller om du stadig vil have overløb til regnvandskloakken


Hvem skal udføre arbejdet?

Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger. Dog må grundejeren ikke selv foretage til- og frakoblingen til det eksisterende kloaksystem, det skal en autorisret kloakmester tage sig af.

Hvis der laves overløb til kloak, så løber det vand, som ikke kan være i faskinen videre til regnvandssystemet. I det tilfælde kan ansøgeren ikke regne med at få fuldt tilbagebetalt tilslutningsbidrag, fordi en masse vand vil løbe i regnvandssystemet, hvis det regner meget.

Hvis regnvandskloakken afkobles, det vil sige hvis faskinen skal opsamle alt vand fra tagarealet, kan du ansøge HOFOR om at få fuldt tilslutningsbidrag tilbage. Tilslutningsbidraget beregnes ud fra den del af det totale areal, der afvandes fra. Det er ansøgers eget ansvar at dimensionere faskinen stor nok.