Nedsivningskort og Infiltrationstest

Se om din grund er velegnet til nedsivning


Nedsivning af regnvand besværliggøres i nogle områder af kommunen på grund af lerede jordbundsforhold, forurening og kort afstand fra jordoverflade til grundvand.

På kortet kan du så om din grund er egnet til nedsivning. Det er dog ofte stadig muligt at nedsive regnvandet i de områder, der vises som uegnede på kortet. Faskiner, regnbede eller vandgennemtrængende belægninger skal blot have en større volumen.

Se nedsivningskort

Infiltrationstest

Du kan selv udføre en såkaldt infiltrationstest for at se, hvor oplagt din grund er til nedsivning.

Se vejledning til infiltrationstest