Hvor stor skal faskinen være?

Beregn hvor stor en faskine du har brug for


Vurder om nedsivningsanlægget er dimensioneret efter det areal, der ønskes nedsivet fra. 

Der er meget stor forskel på, hvor meget de forskellige "faskinematerialer" kan tilbageholde af regnvand, fordi de har forskellig hulrumsprocent. Jo højere hulrumsprocent jo mere vand kan faskinen tilbageholde:

  • Bioblokke (hulrums procent på 96)
  • Plastkassetter (hulrums procent på 95)
  • Singles (hulrums procent på 25)

Normen for størrelsen på faskiner fra Danmarks Teknologiske Instituts Rørcenteranvisning er beregnet ud fra antagelsen om, at det regner i 10 minutter med en intensitet på 140l/s/ha.

Albertslund Kommune anbefaler derfor større faskiner end den tilladte mindstestørrelse, da det reelt regner mere end 10 minutter ad gangen.

I tabellen nedenfor er både angivet Rørcenter anvisningens afvandingskapacitet for de forskellige faskinematerialer og Kommunens anbefalinger til afvandingskapacitet for de forskellige faskinematerialer. Der er en faktor 4 mellem de to afvandingskapaciteter. 

Faskinemateriale

Afvandingskapacitet iht. Rørcenteranvisningen/ Norm

Afvandingskapacitet iht. Kommunens anbefalinger

1 m3 faskine udført med plastkassetter

120 m2 tag/overfladeareal

30 m2 tag/overfladeareal

1 m3 faskine udført med letklinker (Leca)

til 60 m2 tag/overfladeareal

15 m2 tag/overfladeareal

1 m3 faskine udført med singles (32-64 mm sten)

til 30 m2 tag/overfladeareal

7,5 m2 tag/overfladeareal

Faskinens effektive rumfang er rumfanget over grundvandsspejl.