Afstandskrav

Det er dit ansvar at din faskine er placeret det rigtige sted på din ejendom


Afstandskrav

 

Kontrollér at afstandskrav til bygninger, skel, boringer og beskyttede naturtyper er overholdt. Undersøg om ejendommen er kortlagt som forurenet.

 

Afstandskrav for faskiner til drikkevandsboringer recipienter, beboelse og skel. Kilde: Teknologisk Institut

Lovgivningsmæssigt krav

Vejledende krav iht. SBI 185 eller DS 440

Vejledende afstandskrav ved minimalrisiko*


Drikkevandsboring

25m

   

Vandløb, søer, hav

25m

   

Beboelseshus med/uden kælder

 

5m

2m*

Hus uden beboelse med kælder

 

5m

2m*

Hus uden beboelse uden kælder

 

2m

1m*

Skel

 

2m

0,5 - 1m**

* Hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt.

** hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget.

Figur 2. Eksempel på tagvandsafløb til en faskine