Ejendomsskat


Ejendomsskatten for 2021.

Der udsendes kun én original skattebillet - øvrige ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

Opkrævninger sendes efterfølgende.

Er der en administrator på ejendommen, sendes den originale ejendomsskattebillet til denne, og ejeren/ejere modtager en kopi af ejendomsskattebilletten.

 

Ejendomsskattebilletten

Indeholder ejendomsskat og rottebekæmpelse.

 

Du modtager to opkrævninger:

Første rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. februar 2021 med sidste rettidig indbetaling den 3. februar 2021.

Anden rate

Ejendomsskat mv. forfalder til betaling den 1. august 2021 med sidste rettidig indbetaling den 3. august 2021.

 

Opkrævningerne kan indeholde ej tidligere betalt renter, gebyrer og retsafgifter. Tidligere stod disse omkostninger også på ejendomsskattebilletterne.

 

Indefrysningsordning for grundskyld

Fra 2018 er der indført en ordning, hvor alle ejendomsejere har fået indefrosset de årlige stigninger i grundskylden, som udgør over 200 kr. pr. ejer. Dermed skal man ikke skal betale beløbet nu. I stedet får man et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

I december måned 2020 vedtog Folketinget et lovforslag, som gør ordningen frivillig fra 1. maj 2021, jf. LOV nr. 2227 af 29/12/2020. Frem mod den 1. maj bliver der udviklet en løsning på Borger.dk, som kan anvendes, hvis man som ejer ønsker at fra- eller (gen)tilmelde sig indefrysningsordningen. Når løsningen er klar, vil du kunne læse mere på Borger.dk, ligesom Albertslund Kommunes hjemmeside også vil blive opdateret. 

Såfremt du ikke har fravalgt ordningen, skal du betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet. Som ejer vil du årligt få en opgørelse, der viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt. Denne årsopgørelse udsendes i januar måned. 

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven blev der indført en midlertidig indefrysningsordning, som er forlænget til og med 2023, jf. lov nr. 1061 af 30. juni 2020. Indefrysningsordningen gælder således for 2018- 2023.

 

Lån til betaling af ejendomsskat

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2021 var ansøgningsfristen senest den 1. december 2020.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat til den 1. august 2021 er fristen for modtagelsen af ansøgningen senest den 1. juli 2021.

Ved ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat den 1. februar 2022 er ansøgningsfristen senest den 1. december 2021.

 

Hvad er ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskat skal betales af alle, der ejer en ejerbolig i Danmark eller udlandet. Skatten betales af den samlede værdi af din faste ejendom med grund og bygninger.

De fleste betaler automatisk ejendomsværdiskatten over trækprocenten på skattekortet. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på tilsendt girokort. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

  • have fast bopæl her i landet
  • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten er på 0,47 procent (2021).

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

  • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
  • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på vurdst.dk.