Ejendomsdatarapport

Skal du sælge bolig? Ejendomsdatarapporten giver digital adgang til en lang række ejendomsoplysninger


Med ejendomsdatarapporten er det blevet lettere at indhente oplysninger om ejendomme i én arbejdsgang.

Ejendomsdatarapporten erstatterdet kommunale oplysningsskema og muligheden for at indhente oplysninger fra BBR, Bygnings- og Boligregisteret og giver endnu flere oplysninger i én og samme rapport.

Det drejer sig blandt andet om de oplysninger, som man hidtil kun har kunnet indhente via det kommunale ejendomsoplysningsskema, og det drejer sig derudover om oplysninger som for eksempel tilstandsrapporter, energimærkning, huslejenævnssager m.v.

Hvem har brug for en ejendomsdatarapport?

Borgere der ønsker at sælge deres ejendom, og boligadvokater og ejendomsmæglere kan bruge ejendomsdatarapporten i forbindelsen med bolighandel.

Hvad er en ejendomsdatarapport?

En ejendomsdatarapport:

 • indeholder mere end 40 oplysninger om en ejendom
 • er tilgængelig online
 • kan deles med andre når den er komplet
 • kan fornyes to gange inden for et halvt år fra bestilling
 • er brugerbetalt og koster 325 kr.

Løsningen omfatter blandt andet de oplysninger, som indgår i det nuværende kommunale ejendomsoplysningsskema, som vil blive udfaset efter en overgangsperiode

Hvor hurtigt går det?

En ejendomsdatarapport indhenter oplysninger fra offentlige registre og myndigheder. Samtlige oplysninger leveres automatisk til køberen. Hovedparten af oplysningerne hentes fra registre og vil være tilgængelige online få minutter efter bestilling. For de få oplysninger, der indhentes hos myndighederne, kan der være en leveringstid på op til ti arbejdsdage. Herefter er rapporten komplet.

Samlet liste over rapportens oplysninger

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen.

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning*
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand - drikkevandsinteresser
 • Grundvand - nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Miljøvenlige Jordbrugsområder (MVJ-Aftaleområder)
 • Naturperler
 • Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder)

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger

Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk